זו "הפעם השנייה ברציפות בה נרשמות עליות שכר ריאליות מאז נובמבר 2021", מדגיש המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE) ביום חמישי הקרוב.

במונחים נומינליים, סך התגמול החודשי הממוצע ברוטו לעובד עלה ב -6.7%, ל -1,539 יורו בתקופת ההתייחסות ובמונחים הומולוגיים. הרכיב הרגיל ורכיב הבסיס של אותו תגמול עלו ב -6.8% ו -7.2%, ועמדו על 1,215 יורו ו -1,144 יורו

בהתאמה.

"במונחים ריאליים, אם לוקחים את הווריאציה של מדד המחירים לצרכן כהפניה, התגמול החודשי הכולל ברוטו עלה ב -2.4%, כמו גם המרכיב הרגיל שלו, ואילו מרכיב הבסיס עלה ב -2.7%".