הפעלת הרשות לבטיחות מזון (ASAE) התקיימה בשבועות האחרונים, ברמה הארצית, בחופים בחוף ובפנים הארץ, כדי להבטיח עמידה בתקני היגיינה ובטיחות מזון.

אחת ההפרות העיקריות הייתה היעדר תקשורת מוקדמת של הפעילות והיעדר ספר תלונות.