במסמך, שאושר על ידי מועצת השרים ב -10 באוגוסט, הממשלה מסמיכה את המנהל הכללי למשאבי טבע, בטיחות ושירותים ימיים (DGRM) "לבצע את ההוצאות הנוגעות לחוזה לחפירה ותחזוקה של נמלי דיג באלגרבה לתקופה 2023-2026, עד לסכום גלובלי של (אירו) 6,941,455.07, בתוספת מע"מ בשיעור החוקי בתוקף".

על כף המאזניים נמצאים נמלי הדייג והפנאי באזור, "כולל נמלי בליירה, לאגוס, אלבור, נמל הדייגים, המספנות ואזור פרגודו, נמלי אלבופיירה, וילמורה, קווארטיירה ופארו, למעט אזור הנמל המסחרי וערוץ הגישה, נמלי אולהאו, פוסטה וטבירה וערוצי סנטה לוזיה ו קבאנות".

מועצת השרים קבעה סכום ספציפי לכל אחת מהשנים המכוסות בהחלטה מספר 99/2023, מיום 21 באוגוסט, ש"לא ניתן לחרוג ממנה".