דו"ח של Jornal de Negócios קובע כי העמותה יצרה אינדקס חדש של קרנות נדל"ן במטרה לארגן מחדש את הנתונים הנוגעים לביצועיהם של גופים אלה. בין הקטגוריות שהוגדרו, הליסינג בלטה כרווחית ביותר, מכיוון שהתשואות השנתיות שלה ב -30 ביוני לא ירדו מתחת ל -4 אחוזים באף אחד מהתנאים שצבר העמותה (שנה, שתיים, שלוש, חמש ועשר שנים

).

הירידות ברווחיות לא התרחשו, אפילו בהתחשב ביישום התקרה של 2 אחוזים בעדכון דמי השכירות בשנת 2023, מגבלה שקבעה פיצוי לבעלי הבית במס הכנסה, אך לא כיסתה קרנות השקעה.

בצד השני של המטבע קרנות פיתוח סגורות, שהשיגו את התשואות החלשות ביותר.