התעסוקה התרבותית גדלה ביותר מ -5%, מעל לעלייה של 4.5% שנראתה בקהילה האירופית.

"בשנת 2022 העסיק המגזר התרבותי של האיחוד האירופי 7.7 מיליון איש, המהווים 3.8% מסך התעסוקה. בהשוואה לשנת 2021 נרשמה עלייה של 4.5% ", מדגיש משרד הסטטיסטיקה

.

בשנה האחרונה גדלה התעסוקה בתרבות ב -19 מהמדינות החברות באיחוד האירופי, כאשר העלייה המשמעותית ביותר נרשמה בקפריסין (21.5%), לוקסמבורג (14.5%) ואירלנד (14%).

פורטוגל הופיעה גם בקרב מדינות אלה שמספר עובדי התרבות שלהן גדל בשנת 2022, המגזר ראה 197.8 אלף עובדים, מעל 187.7 אלף משרות העבודה שנרשמו בשנה הקודמת.

כל מה שנאמר ונעשה, חלה עלייה של 5.4% בתעסוקה התרבותית בפורטוגל, שינוי שעולה על הממוצע הקהילתי, אם כי זה רחוק מהביצועים הטובים ביותר שנראו בקרב המדינות החברות.

לעומת זאת, התעסוקה במגזר התרבותי בפורטוגל היוותה 4% מסך התעסוקה, 0.1% מעל השנה הקודמת ו -0.2% מעל הממוצע באיחוד האירופי.

לעומת זאת, התעסוקה בתרבות הצטמצמה בשמונה מדינות באיחוד האירופי: בולגריה (-7.7%), צ'כיה (-7.3%) וקרואטיה (-6.3%) היו המפסידות הגדולות ביותר.

הפרטים שפרסמה Eurostat מאפשרים גם תובנה מסוימת לגבי התפתחות הפער המגדרי בכל הנוגע לתעסוקה במגזר התרבותי. יש חדשות טובות לחלוק; בשנת 2022 רשם מגזר התרבות את הפער הנמוך ביותר בתעסוקה בין גברים לנשים אי פעם, עם "הפרש של 1.6% בלבד".

במילים אחרות, בשנה שעברה הועסקו בתרבות 3.9 מיליון גברים, שווה ערך ל -50.8% מכוח העבודה במגזר, ו -3.8 מיליון נשים, המקביל ל -49.2%.

בקרב המדינות החברות מלטה בולטת כמדינה עם הפער המגדרי הגדול ביותר: 21.6 נקודות אחוז, אך ישנן גם מדינות בהן יש יותר נשים מגברים המועסקים במגזר, כמו שקורה בלטביה (26.3% לטובת הבנות), ליטא (25.7%) וקפריסין (17.1%).