על פי האזהרה המטאורולוגית של IPMA, האזהרה הצהובה לאיי טרסיירה, גרסיוסה, סאו חורחה, פיקו ופייאל הייתה בתוקף מאז השעה 11:00 בבוקר היום.

במהלך תקופה זו, התחזיות מצביעות על "משקעים, לפעמים כבדים, שעשויים להיות מלווים בסופות רעמים", אומר המכון.