על פי נתוני המכון הפורטוגלי לים והאווירה (IPMA), האזהרה הצהובה לשלושת המחוזות הללו תהיה בתוקף בין 21 בערב היום ל -6 בבוקר ביום שלישי.

ה- IPMA צופה לפחות עד יום שלישי את התרחשות המשקעים, לעיתים כבדים, המלווים בברד וסופות רעמים.

התחזית של IPMA הובילה את הרשות הלאומית לחירום והגנה אזרחית (ANEPC) לפנות לאוכלוסייה לנקוט באמצעי מניעה.