הנאשם העיקרי בפרשת Football Leaks הורשע בביצוע פשע של ניסיון סחיטה, שלוש בהפרה מחמירה של התכתבויות וחמישה של גישה לא לגיטימית, והשאר נופל תחת תחולת חוק החנינה שאושר במסגרת ביקורו של האפיפיור בפורטוגל ומחוסר ראיות.

אניבל פינטו הורשע בפשע היחיד בו הואשם: ניסיון סחיטה, שזיכה אותו במאסר על תנאי של שנתיים מאסר.

רוי פינטו, בן 34, הואשם ב -90 פשעים: 68 בגישה מיותרת, 14 בהפרת התכתבויות, שש בגישה לא לגיטימית, מיקוד לגופים כמו ספורטינג, דוין, משרד עורכי הדין PLMJ, התאחדות הכדורגל הפורטוגזית (FPF) ומשרד היועץ המשפטי לממשלה (PGR), וגם בגין חבלה ממוחשבת ב- SAD של ספורטינג ובסחיטה, בצורה הניסיון. הפשע האחרון הזה נוגע לדוין וזה מה שהוביל גם לכתב האישום של עורך הדין אניבל

פינטו.