זו אחת המסקנות של המחקר 'חינוך במבט חטוף 2023', שפורסם על ידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) ואשר מגלה כי פורטוגל אינה חורגת מהממוצע ב- OECD כאשר משווים רק את ההשקעה שבוצעה בשנת 2020 על ידי 39 מדינות, תוך התחשבות באחוז התוצר המקומי הגולמי (תוצר).

פורטוגל הוציאה 5.1% מהתמ"ג שלה על מוסדות שנעו בין השכלה בסיסית להשכלה גבוהה, "אחוז דומה לממוצע מדינות ה- OECD", נכתב בדו"ח.

אבל פורטוגל מוציאה 14% פחות לתלמיד מהממוצע במדינות ה- OECD. בכל הרמות, החל מההשכלה הגבוהה ועד ההשכלה הגבוהה, הוציאה פורטוגל 10,063 יורו לתלמיד מדי שנה, בעוד שממוצע ה- OECD היה 11,766 יורו, על פי ערכים שהותאמו על ידי גורם ההמרה של שווי כוח הקנייה

(PPP).

הסכום שהוצא בפורטוגל, לעומת זאת, מייצג מאמץ גדול יותר עבור המדינה, שכן ההוצאה לתלמיד שווה ל -31% מהתמ"ג 'לכל קפיטה', בעוד שממוצע ה- OECD הוא 27%.

המחקר מראה גם כיצד הופץ המימון ברמות השכלה שונות: 30% הופנו למחזורים 1 ו -2; 22% חולקו למחזור השלישי; 23% המשיכו להשכלה תיכונית והשאר מימנו קורסים לחינוך לאחר חובה (כגון תארים, תואר שני או דוקטורט).

בפורטוגל, למימון הפרטי יש משקל רב יותר בחינוך חובה, המהווה 12% מההוצאות לעומת 9% מהממוצע ב- OECD, נכתב גם בדו"ח.

"בממוצע, במדינות OECD יותר ממחצית ההוצאה הציבורית לחינוך יסודי עד על-תיכוני מגיעה מממשלות תת-לאומיות. בפורטוגל 82% מהמימון מגיע מהשלטון המרכזי, לאחר העברות בין רמות שלטון, 7% מהרמה האזורית ו -11% מהרמה המקומית ", על פי 'חינוך במבט 2023'

.

מחקר ה- OECD מתפרסם מדי שנה ומציג סקירה כללית על מצב החינוך ברחבי העולם.