לאחר ששיחת טלפון הודיעה למשטרה על מיקומה של הציפור בסיכון בכביש הלאומי 218 בין ההתנחלות מלהדס לעיר מירנדה דו דורו, המשטרה עברה מיד למקום, והמשיכה בחילוץ והובלת הציפור למרכז לפרשנות סביבתית והתאוששות בעלי חיים (CIARA) בפלגר כדי לפקח על מצב בריאותה, התאוששותה ושחרור עתידי לבית הגידול הטבעי שלה.

המשמר הרפובליקני הלאומי, באמצעות השירות להגנת הטבע והסביבה (SEPNA), יש את ההגנה על בעלי חיים כדאגה יומיומית, ופונה לכל הסבר על מצבים של התעללות או נטישה. לשם כך ניתן להשתמש בקו SOS של הסביבה והטריטוריה (808 200 520), המתפקד לצמיתות לצורך הסבר על הפרות והבהרת שאלות

.