לדיג סרדינים, שנפתח מחדש בחודש מאי, יש גבולות חדשים מהיום, שהוגדרו על ידי המנהל הכללי למשאבי טבע, ביטחון ושירותים ימיים (DGRM), לאחר ישיבת ועדת המעקב.

תעודת DGRM, שנכנסה לתוקף היום, קובעת כי עבור כלי שיט באורך כולל של פחות או שווה לתשעה מטרים, הגבול הוא 2,250 ק"ג (100 סלים).


כלי שיט שאורכם מתשעה מטרים ופחות מ -16 מטרים, המגבלה היא 3,938 ק"ג (175 סלים).

עבור כלי שיט באורך כולל של יותר מ -16 מטר, הגבול נקבע על 5,652 ק"ג (250 סלים).

ב- 28 באפריל הגדירה צו של מחלקת המדינה לדיג, תרזה קואלו, את אמצעי הניהול לדיג סרדינים, וציינה כי ה- DGRM יכול לשנות את המגבלות היומיות.

דיג סרדינים נפתח מחדש ב -2 במאי.