נשיא הרפובליקה הטיל וטו על התוכנית אך היא עברה כעת ללא שינויים.

עם כניסתו לתוקף של החוק החדש, בקשות חדשות למתן אשרות שהייה לפעילות השקעה לא יתקבלו, דבר שלא ישפיע על האפשרות לחדש הרשאות שכבר ניתנו.

הבקשות למתן וחידוש היתרי שהייה לפעילות השקעה נותרות בתוקף, לרבות אלה ש"ממתינות להליכי בקרה קודמים במועצות העירוניות "במועד כניסת החוק לתוקף.

מתן או חידוש היתרי שהייה לאיחוד משפחות אינו נכלל גם במגבלה שאומצה.

מפלגות האופוזיציה הציגו יותר מ -320 הצעות תיקון להצבעה במליאה, שכולן נדחו על ידי הצירים הסוציאליסטים, בליווי, בהתאם למקרה, על ידי קבוצות פרלמנטריות אחרות.