על פי אותו מקור, במהלך חודש ספטמבר זה עצרה ה- PSP חמישה נהגי מוניות, בני 30 עד 65, והצטרפו לרשימה של 15 מעצרים שכבר בוצעו בין מרץ לאוגוסט השנה.

"מעצרים אלה נובעים מחיפוש מידע ותפיסה של פרקטיקה שהוכחה כחוזרת ונשנית יותר ויותר ובדרך מסוימת התגבשה בתוך הובלת נוסעים דרך שירות המוניות, ואשר מזינה לרעה את תפיסת היקום כולו של לקוחות המשתמשים בצורות הובלות אלה, רובם המכריע תיירים שנוסעים לליסבון ", מסביר פתק שפרסם קומטליס.

ה- PSP קובע גם כי כלי הרכב ששימשו לביצוע פשע הספקולציות "נתפסו בזהירות", על מנת למנוע פשעים חדשים מאותו אופי.

העצורים כבר נכחו בפרקליטות, מקרה מקומי של פשע זעיר, ולחלקם יש היסטוריה של ביצוע אותו פשע.

"ה- PSP ימשיך להשקיע מאמצים במסגרת פלילית זו, במטרה למנוע הישנות של פרקטיקות מטעות מצד מפעילים מסחריים אלה", מדגיש גם הערת PSP.