עיריות פורטוגזית רשמו עודף תקציבי של 361 מיליון יורו בשנת 2022, גבוה מ -283 מיליון יורו שצפוי בתקציב המדינה האחרון (OE2022), על פי מועצת הכספים הציבוריים (CF P).

בשנה שעברה השתפרו חשבונות המינהל המקומי בהשוואה לגירעון של 21 מיליון יורו שנרשם בשנת 2021, בהתבסס על תרומת ההכנסות העירוניות, שגידולן יותר מאשר קיזז את צמיחת ההוצאות, כפי שדווח על ידי ECO.

שמונה מתוך 308 הרשויות המקומיות במדינה חסרות בחשבונות CFP אלה. נתונים אלה מתייחסים אפוא לערכי החשבונאות בתקציב הציבורי של 300 עיריות בלבד (98.7% מההוצאה האפקטיבית בשנת 2019) בשל הקושי של ה- CFP להשיג חשבונאות מלאה. "מצב זה נובע מקשיים ועיכובים שונים ביישום ה- SNC-AP במינהל המקומי ובפיתוח מערכת איסוף המידע DGAL", מסבירה

הישות.

הכנסות העיריות גדלו ב -10.7% (בתוספת 1,001 מיליון יורו), הודות להכנסותיהן הקשורות לדינמיות שוק הנדל"ן ופעילות התיירותית. "מה שעדיין מהווה סיכון כלפי מטה לעתיד, אם תהיה האטה בעסקאות נדל"ן וביקוש לתיירים", מזהיר ה- CFP

.

מצד שני, לרשויות המקומיות היו הוצאות נוספות (6.6%, יותר 619 מיליון יורו) בין היתר בגלל הגיוס שנאלצו לבצע בתהליך העברת סמכויות מהמדינה למינהל מקומי, במסגרת הביזור. לרשויות המקומיות היו יותר הוצאות עם "רכישת סחורות ושירותים (14%) וכוח אדם (10.8%)", מוסיף ה- CFP. בסך הכל הועברו כמעט 20 אלף עובדים לרשויות המקומיות במסגרת תהליך זה.

14 עיריות בחו

בות בסוף 2022 כמעט 90% (269) מתוך 300 העיריות שניתחו היו בשחור, בעוד ש-14 נוספות היו מעל מגבלת החוב החוקית. "סך החוב העירוני של 300 מתוך 308 העיריות - חוב פיננסי ולא פיננסי - שנחשב למטרות המגבלה החוקית צומצם מ -3.8 ל -3.6 מיליארד יורו", מדווח ה- CFP

.

אחת עשרה מתוך 14 העיריות נמצאות בתהליך התאוששות כספית במסגרת קרן התמיכה העירונית: אלנדרואל, אלפונדגה דה פה, קרטקסו, פורנוס דה אלגודרס, פונדאו, נזרה, נורדסטה, פורטימאו, וילה פרנקה דו קמפו, וילה נובה דה פויארס ווילה ריאל דה סנטו אנטוניו. שלושת הנותרים - פרייקסו דה אספדה א סינטה ורגונגוס דה מונסראז, לגואה (סאו מיגל, האיים האזוריים), יצטרכו לפנות לארגון מחדש פיננסי.