רשימת החופים השמורים באלגרבה פראיה דוס אלמאס פר

איה דוס אריפס פראיה דוס א

ביירוס פראיה דו ברנקו דאס

בלהרוקאס פראיה דו קסט

לו

פראיה דה קואלה פראיה דו אוורי

סטו פראיה דה פלסיה פר

איה דה גאלה פראיה דו אינטל — אל

בופיירה פראיה מנואל

לורנסו פר

איה מריה לואיסה פראיה דוס אולהוס דה אגואה פר

איה דה אורה פראיה דו פנקו פראיה דוס פסק

דור

ס

פראיה דה רושה