בשבוע שעבר פורסם חוק הגזירה המרחיב את סבסוד הריבית על הלוואות לדיור, וקבע כי הן השינוי המרחיב את תנאי הגישה לסבסוד הריבית והן סכום הריבית ששילמה המדינה הם רטרואקטיבי לינואר.

במילים אחרות, התעודה מרחיבה, החל מינואר, את היקום של אנשים הנהנים מריבית מסובסדת, ובמקביל, מי שכבר מרוויח יכול לקבל יותר.

כשנשאל על הנושא וכיצד תהיה לאזרחים גישה לתמיכה מוגברת, החל מינואר, הגיב משרד האוצר היום כי "כללי סבסוד הריבית החדשים הם רטרואקטיביים ל -1 בינואר 2023. המשמעות היא שהסכומים ישולמו על פי הכללים החדשים, מאז אותה תקופה".

המשרד בראשות פרננדו מדינה לא פירט כיצד יבוצעו תשלומים אלה, ואמר רק כי הפרוטוקול הפרוצדורלי נבדק עם הבנקים לצורך הפעלת הכללים החדשים.

על פי חוק הגזירה, הבונוס החל להיות מחושב לערך המדד מעל 3% (ללא קשר לשיעור החוזה) ולא נעשה עוד על פי מדרגות הכנסה. עם זאת, רק משלמי המסים עד למדרגה השישית של מס הכנסה (עד 38,632 יורו הכנסה שנתית חייבת במס) ונכסיהם הפיננסיים פחות מ -62 מדד התמיכה החברתית (בסביבות 29.7 אלף יורו בשנת 2023) ממשיכים ליהנות מ

מדד זה.

המדינה מסבסדת 75% מהריבית מעל 3% עבור שיעורי מאמץ (של הלוואות דיור ביחס להכנסה) בין 35% ל -50% (בעבר זה היה 50%) ו -100% (בעבר זה היה 75%) עבור שיעורי מאמץ מעל 50%.

סכום התמיכה המרבי עולה מ -720 יורו ל -800 יורו בשנה, אך על פי חוק הגזירה, עלייה זו בסכום המקסימלי אינה רטרואקטיבית לינואר, לאחר שנכנסה לתוקף רק בשבוע שעבר.

בסוף 2022, על פי בנקו דה פורטוגל, היו לבנקים כ -1.5 מיליון חוזי הלוואת בתים בתיק שלהם (שיעור משתנה, שיעור קבוע או שיעור מעורב). ביולי השנה, על פי בנ קו דה פורטוגל, היו שני מיליון לקוחות עם הלוואות משכנתא.

בהצעת תקציב המדינה לשנת 2024 צופה הממשלה כי בשנה הבאה סבסוד הריבית יכסה 200,000 חוזי אשראי ויעלה 200 מיליון יורו.