"באוגוסט 2023, הערך הממוצע של סך התגמול שהוכרז עבור עבודה תלויה עמד על 1,388.99 יורו", מציין הסיכום הסטטיסטי שהכין משרד האסטרטגיה והתכנון (GEP) של משרד העבודה, הסולידריות והביטחון הסוציאלי.

על פי המסמך, במונחים משנה לשנה חלה עלייה של 5.1% אך ביחס ליולי חלה ירידה של 8.8% "עקב תשלום קצבאות חופשה בחודשים קודמים".

עליית השכר הממוצעת לעובד מינואר עד אוגוסט הייתה 7.4%, "תקופה בה חלה צמיחה של 5.0% בתעסוקה לעבודה תלויה", אותה ניתן לקרוא במסמך GEP.