ההפרעה התרחשה עקב הפסקת חשמל, מסרה החברה.

"מקור הבעיה היה מתח השיא באספקת החשמל בתחנות פרנקוס ומרקדו", הסביר המקור, שאישר כי המצב "התגבר כעת והפעולות התחדשו".

הפסקת החשמל השפיעה על "כל הקווים [של הרשת], למעט אמרלה", הסביר המקור.