הממשלה השיקה אתמול תוכנית לקידמה של בריאות הנפש בהשכלה הגבוהה, שמטרתה לתמוך בפיתוח פרויקטים ומנגנוני תמיכה פסיכולוגית במוסדות.