על פי CNBC, המהלך מגיע כדחיפה ממשלתית רחבה יותר המתמקדת בהגנות מקוונות לילדים ובני נוער. "פסיכולוגי ילדים יעזרו לנו להעריך את ההשפעות על בריאות הנפש של מה שילדים וצעירים עושים באינטרנט", אמר דובר FTC.