על פי חוק הגזירה שפורסם בדיאריו דה רפובליקה, הרישיונות שניתנו מורחבים עד 19 באפריל 2025.

"יש צורך ליצור תנאים לשמירה על תפקודם הרגיל של תשתיות שדות התעופה ולהימנע מהתרחשות הפסקות במתן שירותי טיפול קרקעי עד להשלמתם, תוך התחשבות בשינוי מודל הבחירה".

בעבר, המספר המורשה של ספקי שירותי טיפול קרקעי הוגבל לשניים, בשדות התעופה של ליסבון, פורטו ופארו, ביחס לקטגוריות של טיפול בכבודה, טיפול במטען ובדואר וסיוע בפעילות מסלול, כאשר הושקו תשעה מכרזים ציבוריים. אך התנאים לא עמדו זה בזה, "בהתחשב בתאריכי ההשלמה השונים של המכרזים הנ"ל ומתן רישיונות".

לנוכח ביטול צו זה ניתנה לממשלה אפשרות לאמץ מודל חדש לבחירת ספק שירותי טיפול קרקעי לצדדים שלישיים בשדות תעופה עם מגבלות מוטלות.

"בהתחשב בניסיון שנצבר בינתיים ובהתחשבות באיטיות ובמורכבות הגבוהה הטבועה בהליכים תחרותיים מסוג זה, יש צורך ליצור משטר המאפשר הארכת תקופת הרישיונות הקיימים כיום עד להענקת הרישיון לספק השירות החדש שנבחר, המאפשר בדרך זו להימנע מהתרחשות מצבים בלתי צפויים העלולים להשפיע על ההתפתחות הרגילה של הנוהל ולסכן את המשכיות מתן שירותי טיפול קרקעי מצב שיקרה מהווים פגיעה חמורה באינטרס הציבורי", נכתב.

לפיכך, הממשלה מתכוונת להבטיח שלא יהיו הפרעות במתן שירותי טיפול קרקעי בשדות התעופה הלאומיים של ליסבון, פורטו ופארו.

חוק הגזירה נכנס לתוקף ב -9 בנובמבר.