על פי המסמך, מיגל אלבוקרקי רוצה להפוך את מרכז המשא ומתן הבינלאומי של מדיירה (CINM), המכונה גם האזור החופשי, "אטרקטיבי יותר כדי לרתק השקעות זרות, כמסלול חיוני ליצירת מקומות עבודה מוסמכים, גיוון המרקם הכלכלי האזורי והגדלת הכנסות המס".

התמיכה ב- CINM כרוכה במתן לו "ביטחון משפטי מקביל ויציבות עוקבת", תנאים שהממשלה האזורית רואה בהם "חיוניים לתפקודו הרגיל, כמכשיר הכרחי לבינאום וצמיחה של הכלכלה האזורית".

התוכנית של הממשלה האזורית ה- XIV של מדיירה, הנובעת מהבחירות בספטמבר '24, מדגישה את הצורך לבצע "מודל חדש" באזור החופשי, וצופה תחומי השקעה חדשים, במיוחד מבחינת חדשנות טכנולוגית ודיגיטלית, כמו גם ניהול רישום המטוסים הבינלאומי.

המסמך, המורכב מ -190 עמודים, מציג את הצעדים למחוקק 2023-2027 בתשעה פרקים, הראשון מוקדש ל"אוטונומיה ורפורמה במערכת הפוליטית", בהם ציין ההנהלה כי הוא מתכנן להשלים את תהליכי סקירת החוק הפוליטי-מינהלי וחוק הכספים האזורי של האזור ולהקדיש את המערכת הפיסקלית האזורית למטרה.

מצד שני, יש כוונה "לכפות על הרפובליקה ציות לעקרון ההמשכיות הטריטוריאלית בהובלה הימית והאווירית של אנשים וסחורות, בתקשורת, בתרבות ובספורט, ובמקביל לקדש גם את מצב הלוקליזם באי פורטו סנטו".

ממשלת מדירן תדרוש גם הסדרת חובות המדינה לשירות הבריאות האזורי הקשורים למתן טיפול לחולים בתתי המערכות הציבוריות של GNR, PSP, הכוחות המזוינים ו- ADSE, ותוסיף לדרישות "עמידה מלאה בכל ההתחייבויות שנעשו לאזור, כלומר מימון תקציב המדינה עם 50% מעלויות בית החולים המרכזי החדש של מדיירה.

בתחום הבריאות, הצוות של מיגל אלבוקרקה הגדיר כהנחיות כלליות, בין היתר, קידמה של קיימות מערכת, ניהול יעיל יותר, הערכה והכשרה של משאבי אנוש ועלייה בפריון של אנשי מקצוע עם תמריצי בונוס לעבודתם.

ברמה הכלכלית, ההנחיות הכלליות מצביעות על השקה ויישום של מערכות תמריצים ומכשירים פיננסיים שישולבו בתכנית מדיירה 2030, כמו גם תמיכה במעבר הדיגיטלי של עסקים וחברות.

ההנהלה מבקשת גם לקדם שיפור תשתיות הנמל באזור, התאמתן לדרישות ולקריטריונים אירופיים, ובנימה אחרת, תהיה דרישה מהמדינה "עמידה מלאה בבדיקה של הסבסוד החברתי של החיבור הימי להובלת הנוסעים בין האזור ליבשת".

מבחינת דיג, הממשלה האזורית תתמוך בגיוון ייצור המינים בחקלאות ימית ותקדם את צריכתם, באמצעות תוכניות מידע ומודעות, כמו גם פעולות טעימות וקידמה וקידמה.

התוכנית של הממשלה האזורית ה- XIV של מדיירה לתקופה של ארבע השנים 2023-2027, אמורה להידון ב -15, 16 ו -17 בנובמבר, באסיפה המחוקקת, המורכבת מתשעה פרקים: אוטונומיה ורפורמה במערכת הפוליטית; חינוך והכשרה; הגירה, ספורט, מדע וטכנולוגיה; כלכלה, ים ודיג; מימון, אוטונומיה פיסקלית ותחרותיות בינלאומית; בריאות והגנה אזרחית; תיירות ו תרבות; חקלאות וסביבה; ציוד ותשתיות והכלה ונוער.