למרות פירוק הפרלמנט האחרון וההכרזה על בחירות מוקדמות, החליט האיגוד להמשיך בפעולה, תוך ביקורת על הצעת התקציב של הממשלה למגזר החינוך.