בחבילת ההפרות של נובמבר, שפורסמה היום, מציינת מנהלת הקהילה כי היא שלחה חוות דעת מנומקת לתשע מדינות חברות באיחוד האירופי - פורטוגל, בולגריה, אירלנד, קפריסין, לטביה, ליטא, הונגריה, אוסטריה ושוודיה - על "אי הבטחת מילוי נכון של התחייבויותיה להפחתת מזהמי אוויר שונים, כנדרש בהוראה [...] על הפחתת פליטות לאומיות של מזהמי אוויר מסוימים".

לתשע המדינות הללו "יש כעת חודשיים להגיב ולנקוט בצעדים הנדרשים, אחרת הנציבות עשויה להחליט להפנות את התיק לבית הדין לצדק של האיחוד האירופי", אומרת בריסל.

יתר על כן, המוסד החליט לשלוח מכתב הודעה נוסף לשלוש מדינות חברות (לוקסמבורג, פולין ורומניה), שיש להן גם חודשיים למלא את הפערים שהעלה מנהל הקהילה, ואם לא יעשה זאת, הם יקבלו חוות דעת מנומקת.

מדובר בהוראה הקובעת התחייבויות לאומיות להפחתת פליטות של חמישה מזהמים אטמוספריים חשובים, כולל תחמוצות חנקן, תרכובות אורגניות נדיפות שאינן מתאן, דו תחמוצת הגופרית, אמוניה וחלקיקים עדינים, המחמירים את איכות האוויר.

כל מדינה חברה חייבת לעמוד בהתחייבויות הפחתה בין השנים 2020-2029, עם יעדים שאפתניים יותר משנת 2030 ואילך.

לאחר ששלחה בינואר השנה מכתבי התראה וניתוח מלאי ומידע שהועברו על ידי המדינות החברות, סיכמה בריסל כי פורטוגל ושמונה המדינות האחרות שנקבעו חוות דעת מנומקת "לא מילאו את התחייבויותיהן בנוגע למזהמים", מצב שחייב להשתנות.