בהצהרה מסבירה ASAE כי באזור ההיסטורי של העיר ליסבון, "הוצאה הודעה לסגירת מפעל AL עקב חוסר רישום (RNAL), אי עמידה ב כללי הבטיחות, היעדר תנאי ביטוח חובה והיגיינה".

על פי הרשות, שביצעה פעולות אלה בליסבון, שהו במקום האירוח הנ"ל כ -10 אנשים שביצעו פעילויות בלתי חוקיות, בתמיכת משטרת הביטחון הציבורי (PSP).

כמו כן הוחלט להשעות את פעילותם של שני מפעלי AL, האחד בליסבון והשני בפורטימאו, "עקב אי עמידה בכללי הבטיחות והיעדר ביטוח חובה, כמו גם קיומו של סיכון לבריאותם ובטיחותם של האנשים המאוכלסים עקב אי עמידה בהיגיינה ותנאים מבניים קיימים".

למעשה, "נוכחות של מזיקים נמצאה גם באחד המפעלים הללו".

בתגובה לסוכנות לוסה, גוף משטרה פלילי זה הצהיר כי בפורטימאו נבדק רק הממסד שהושעה, מכיוון שמדובר במקרה מורכב "בגלל קיומו של מצב מזיקים חמור".

"בליסבון נבדקו 12 מפעלי אירוח מקומיים", אמר ASAE, וציין כי הפעולות שבוצעו בבירה היו בשיתוף פעולה של משטרת הביטחון הציבורי (PSP).

"ASAE תמשיך לפתח פעולות פיקוח, במסגרת סמכויותיה, ברחבי השטח הלאומי, לטובת תחרות בריאה והוגנת בין מפעילים כלכליים, שמירה על בטיחות הצרכנים ואימות עמידה בתקנות הנוכחיות", מסכמת ההצהרה.

פעולת הבדיקה של ASAE בוצעה באמצעות החטיבה המתמחה של מפעלי תיירות ולינה מקומית של היחידה האזורית הדרומית, במטרה לאמת את עמידה בכללים אליהם הם כפופים, "בהתחשב במספר הגבוה של סוג זה של לינה".