"הצו המאשר את ההסכם בין הרפובליקה הפורטוגזית לממלכה המאוחדת של בריטניה וצפון אירלנד על הכרה הדדית לצורך נהיגה והחלפת רישיונות נהיגה נחתם", נכתב בהצהרה שפורסמה לאחר ישיבת ההנהלה.

עם הסכם זה, רישיונות נהיגה שהונפקו על ידי גורמים המנפיקים בשתי המדינות יוכרו הדדית. לאחר הברקזיט, מערכת רישיונות הנהיגה שהונפקו על ידי מדינות חברות באיחוד האירופי או האזור הכלכלי האירופי כבר לא חלה על בריטניה.

באותו מושב של מועצת השרים אושר הסכם שיתוף הפעולה הכלכלי בין הרפובליקה הפורטוגזית לרפובליקה של מולדובה, שמטרתו לפתח ולחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי המדינות. מטרת ההסכם היא "להגביר ולגוון את היחסים הכלכליים הדו-צדדיים על בסיס מועיל הדדי", אמרה מועצת השרים.