במונחים מוחלטים, על פי נתונים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), השכר הממוצע עלה ב -5.9%, ל -1,438 יורו, וזה שם נרדף להאטה.

"התגמול הכולל הממוצע ברוטו לעובד עלה ב -5.9% ל -1,438 יורו, ברבעון שהסתיים בספטמבר, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022", מדגיש INE, בשיא הסטטיסטי. כעת, ברבעון השני, השכר הממוצע גדל ב -6.9%, מה שאומר שבין יולי לספטמבר חלה האטה

.

מנגד, משרד הסטטיסטיקה מפרט כי הרכיב הרגיל - שאינו כולל את בונוס חג המולד והחג ולכן הוא פחות עונתי - ומרכיב הבסיס של השכר הממוצע עלו ב -6.2% ו -6.6% ועמדו על 1,216 יורו ו -1,145 יורו בהתאמה. וגם במקרה זה, חלה האטה לעומת הווריאציות שנרשמו ברבעון השני

.

באשר להשפעת האינפלציה על התיק הפורטוגלי, INE אומרת כי במונחים ריאליים, התגמול החודשי הכולל הממוצע גדל ב -2.4%, כאשר המרכיב הרגיל גדל ב -2.6% ומרכיב הבסיס עלה ב -3%.

"זהו החודש החמישי ברציפות בו נרשמו עליות אמיתיות בשכר מאז נובמבר 2021", מדגיש INE. אף על פי כן, ביחס לרבעון שהסתיים ביוני 2023 חלה האטה בשכר הריאלי (מ -2.6% ל -2.4%

).

לגבי השונות בין מגזרים ומעסיקים בגדלים שונים, משרד הסטטיסטיקה מדווח כי העליות הגדולות ביותר נצפו ב"תעשיות מיצוי "(9.5%), בחברות עם אחד עד ארבעה עובדים (7.1%), במגזר הפרטי (6.3%) ובחברות "שירותי שוק עתירי ידע" (9.0%).