לדברי Jornal de Negócios, רק BCP חושף את המצב בו הם נמצאים, עם 1,000 בקשות שאושרו ו -700 בהערכה. בעוד שלסנטנדר יש 6,800 בקשות, לנובובנקו יש כמעט 1,000 בקשות שיש להעריך, עם נפח של פחות או יותר 100 ליום. CGD מקבלת כ -80 בקשות ביום, כאשר כ -960 בקשות מנותחות.

המדד מאפשר למשפחות להחליף, במשך שנתיים, את השיעור המשתנה עבור היוריבור בן שישה חודשים בהנחה של 30%. אפשר להצטרף עד סוף מרץ 2024. לבנק יש 15 יום להגיב לאחר שהלקוחות מגישים את הבקשה, כאשר המועד האחרון לבקשות הראשונות צפוי להיות יום רביעי. לאחר מכן יש ללקוח עוד 30 יום לקבל או לדחות.