פורטוגל לא עמדה בהמלצות הנציבות האירופית לצמצם את התמיכה "מהר ככל האפשר" כדי למתן את עליית מחירי האנרגיה, וגם לא הפכה אותה לממוקדת יותר וממוקדת במשפחות הנזקקות ביותר. בריסל ממליצה אפוא למדינה להתקדם בהפחתה המהירה של צעדים אלה, בהתאם לחוות דעתה של הנציבות האירופית על טיוטת תקציב המדינה לשנת 2024 ודיווחה על ידי ECO.

באשר להמלצות על תמיכה להפחתת עליית מחירי האנרגיה, "הנציבות סבורה כי טיוטת התוכנית התקציבית של פורטוגל אינה תואמת לחלוטין את המלצת המועצה מיום 14 ביולי 2023".

הנהלת הקהילה מדגישה צעדים כמו "הפחתה כללית במס הדלק והקפאת מס הפחמן", שיישארו בתוקף בשנים 2024 ו -2025 - למרות שיופחתו בהדרגה. "נראה שרוב אמצעי התמיכה באנרגיה אלה בשנים 2023 ו -2024 אינם מכוונים למשפחות או חברות הפגיעות ביותר ואינם משמרים באופן מלא את אות המחיר להפחתת הביקוש לאנרגיה ולהגברת יעילות האנרגיה", טוענת בריסל.

"לכן, הנציבות מזמינה את פורטוגל להפחית את אמצעי התמיכה באנרגיה במהירות האפשרית בשנים 2023 ו -2024".