"משטרת המשפט באמצעות מחלקת החקירות הפליליות בוילה ריאל בתמיכת יחידות PJ אחרות, במסגרת החקירה של הפרקליטות הציבורית - DIAP Regional do Porto, ביצעה 60 חיפושים ביתיים וחיצוניים, בהם כוונו ליחידים, חברות וגופים ציבוריים הממוקמים בעיריות שונות ברחבי הארץ, כגון Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, ליסבון, פורטו, וילה ריאל וויזאו", אומר ה- PJ בהצהרה.

ה- PJ, מבצע גוטה ד'אגואה "נוצר עקב פעילות הונאה של מעבדה האחראית לאיסוף וניתוח מים" המיועדים לצריכה אנושית, שפכים, מי רחצה, בריכות שחייה, אגפים, נחלים, קידוחים ובארות, מדובר בפשעים של שימוש לרעה בכוח, זיוף מחשבים, זיוף מסמכים מחמיר, התאגדות פלילית, התעללות, התפשטות מחלות וזיוף מרשם.

20 העצורים, בני 25 עד 61, הם עובדים ומנהלי המעבדה, כמו גם דירקטורים מקומיים ונבחרי ציבור של גופי ניהול וחברות (מועצות עירוניות וחברות זיכיון), וכמו כן הוקמו "מספר נאשמים נוספים".

"המעבדה הממוקדת, אשר זוכה לזכות כדין, זייפה את כל הליכי הדגימה והניתוח הקשורים לבקרת מים לצריכה אנושית שנחתמו על ידי הגורמים המנהלים (מועצות עירוניות, גופים בין-עירוניים או גופים אחרים שבהם ניתן שירות ציבורי זה), בקנוניה עם חלק מהעובדים, הדירקטורים והנציגים המקומיים של גורמים אלה" מסביר ה- PJ.

על פי החקירה, פעילות ההונאה של המעבדה המדוברת באה לידי ביטוי גם ברמת בקרת שפכים, בניתוח לגישה לרישיונות הפריקה מתחנות טיהור שפכים (WWTP) במספר עיריות.

הזיוף, טוען ה- PJ, "שמטרתו להפחית את עלויות המעבדה, להטיל ספק באמון ובאמינות תוצאות הניתוח וכתוצאה מכך, את איכות המים שנבלעים מדי יום על ידי הקהילות".

"המעבדה, שפעילותה ההונאה הייתה ממוקדת בחקירה זו, נחשבת לחברה בערבון מוגבל, עם הון שחולק 50 אחוז על ידי חברה רב לאומית (עם פעילות דומה לגוף הממוקד) ו -50 האחוזים הנותרים בהון ציבורי, במקרה של השתתפות שוויונית של 6 עיריות ואיגוד עיריות" נכתב בהצהרת PJ.

המבצע היה בשיתוף פעולה של שירותי הרגולציה של מים ופסולת (ERSAR), הסוכנות לאיכות הסביבה הפורטוגזית (APA), רשות הבריאות והבדיקה הכללית של חקלאות, ים, סביבה ותכנון מרחבי (IGAMAOT).

העצורים יועברו לחקירה שיפוטית לצורך הפעלת אמצעי כפייה.