"ההסתברות לתיקון מחירים בשוק הנדל"ן למגורים נוטה לעלות", מזהיר בנק פורטוגל (BdP). וכל זה "מגדיל את סיכון האשראי של תיק הלוואות הדיור". אך ההיצע המועט של בתים אמור להפחית את ההשפעה של ביקוש מופחת על המחירים.

בניתוח הפגיעויות העיקריות ליציבות הפיננסית בפורטוגל, ודווח על ידי אידיאלי סטה, הצביע הרגולטור הפורטוגלי על הסיכון של "תיקון מחירים בשוק הנדל"ן למגורים, המוגבר על ידי יישום התרחיש המקרו-כלכלי הלא בטוח, המונע על ידי עליית ריבית וחוסר יציבות גיאופוליטית, על פי דוח היציבות הפיננסית בנובמבר 2023. יתר על כן, "המצב האחרון של אי הוודאות הפוליטית שהמדינה חווה הוא מקור סיכון חדש, אם כי מופחת על ידי האישור הצפוי של תקציב המדינה לשנת 2024 שהוצע על ידי הממשלה הנוכחית".

עם זאת, הביקוש לבתים בפורטוגל נתמך על ידי זרים. "מיקומה הגיאוגרפי של פורטוגל ותנאי הביטחון והיציבות שהפכו אותה ליעד רצוי ממשיכים לתמוך בביקוש מצד תושבי חוץ וזרים תושבים", מדגיש הרגולטור בראשות מריו סנטנו.

במהלך העשור האחרון, "הגידול בהשתתפות קונים שאינם תושבים אפיין את שוק הנדל"ן למגורים בפורטוגל". ובמחצית הראשונה של 2023 ההשתתפות בשוק הנדל"ן למגורים של קונים עם מגורים במס מחוץ לשטח הלאומי עלתה ב -2 נקודות אחוז בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022, ל -12.7% מסכום העסקאות

.

יש גם כאלה שממשיכים לחפש נדל"ן למגורים פורטוגזי כנכס השקעה. למרות ש"יישומי חיסכון חלופיים הפכו לאטרקטיביים יותר לאחרונה, בהקשר של תנודתיות בשווקים הפיננסיים ואי ודאות כלכלית, נכס זה נותר רלוונטי מבחינת גיוון התיקים", מסביר ה- BdP. בנוסף, "אינפלציה גבוהה יותר עשויה לקדם את הביקוש לנדל"ן למגורים כמאגר ערך", הוא מוסיף.