כדי "להקל על החיים של האזרחים", אך גם "לצמצם את הביורוקרטיה בשירות הבריאות הלאומי" ו"לתת דין וחשבון על כל המעורבים", אישורים רפואיים יוכלו להיות "מונפקים על ידי שירותי חירום", אך גם על ידי רופאים מ"מרפאות פרטיות "או מהמגזר החברתי", הודיע השר מנואל פיזארו.

עד כה, המטופלים תמיד נאלצו לפנות לרופא המשפחה שלהם כדי להנפיק תעודת אי יכולת זמנית.

עם זאת, מועצת השרים אישרה תעודה כדי לפשט הליך זה.

כעת, מי שנראה בשירות חירום, למשל, כבר לא צריך ללכת לרופא המשפחה, מכיוון שלשירותי החירום יש כעת אישור להנפיק את התעודה, חשף השר.

הצעד כולל גם "פרקטיקות רפואיות, בין אם במגזר הפרטי או החברתי, מה שהופך כל רופא לאחראי על הנפקת תעודת אי יכולת זמנית זו", הוסיף.

השר אמר כי הוא "מודע היטב" לכך שהשינוי עלול "לשאת סיכונים של הנפקה בלתי הולמת של תעודות" ולכן הבטיח כי "יוקמו מנגנוני בדיקה מתאימים למניעת בעיה זו".

באמצעי זה המטרה היא גם לצמצם את משך הזמן של רופאי משפחה העוסקים בתעודות אלה: "זה הזמן שהם לא מקדישים לטיפול בחולים אחרים", הדגיש השר.

כמו כן, מודעת ל"קשיים במתן מענה בזמן של מועצות רפואיות ", אישרה הממשלה תעודה נוספת שתפשט את נהלי מתן התעודות.