בהצהרה מציינת המינהל האזורי לסטטיסטיקה (DREM) כי המספרים שנרשמו באוקטובר, בהשוואה לאוקטובר 2019, לפני מגיפת קוביד -19, מתורגמים לעלייה של 54.5% בתנועת הנוסעים ו -38.4% בתנועת מטוסים.

תפוסת המטוסים שטופלו בשדות התעופה באזור (מדיירה ופורטו סנטו), באוקטובר, עמדה על כ -86.2%, לעומת 82.3% בחודש המקביל אשתקד.

התנועה הבינלאומית גדלה ב -14.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והתנועה המקומית רשמה עלייה של 6.9%, על פי נתונים שפרסמה DREM.

בשדה התעופה של מדיירה, התנועה הבינלאומית (54.4%) שלטה בהשוואה לתנועה המקומית (45.6% מהסך הכל), ואילו בשדה התעופה פורטו סנטו "הייתה דומיננטיות של התנועה המקומית (75.5% מהסך הכל), אך עם פחות חוסר פרופורציה בהשוואה לספטמבר הקודם".

המינהל האזורי לסטטיסטיקה קובע גם כי בין ינואר לאוקטובר השנה, 4.1 מיליון נוסעים עלו וירדו בשדות תעופה במדיירה, "מחצית המקבילה לתנועה אך ורק בין שדות תעופה הממוקמים בשטח הלאומי, הכולל פנימי ומקומי (47.8% מהסך הכל בכללותו) ועוד בינלאומי (52.2%)".