עליית הריבית והאינפלציה, חבילת "עוד דיור", שתי המלחמות המתמשכות וכעת חוסר היציבות הפוליטית הלאומית, תרמו להשקעה בנדל"ן מסחרי שרשמה האטה של 60% השנה בהשוואה לשנת 2022, על פי נתונים ראשוניים שסיפקו ל- ECO על ידי היועצים.

אם אבולוציה זו תאושר, פורטוגל אינה יוצאת דופן למגמת ההאטה בהשקעות שהורגשה ברחבי אירופה ואשר צפויה להימשך בשנת 2024.

היועצים שהתייעצו על ידי ECO צופים כי בסוף השנה מספר העסקאות הסגורות בנדל"ן מסחרי — בתי מלון, לוגיסטיקה, קמעונאות או משרדים — לא יעלה על 80 (72 מהן הסתיימו עד אוקטובר) בהיקף עסקי כולל של כ -1.4 מיליארד יורו. מספרים המשקפים ירידה של 70% במספר העסקאות וירידה של 60% בהיקף ההשקעות בהשוואה לשנה שעברה.

לשנת 2024 הציפיות אינן טובות בהרבה. התרחיש של ירידה בהשקעה צפוי להימשך, צופים מומחי שוק שרואיינו על ידי ECO.

"צפוי כי 2024 עדיין תהיה שנה עם היקף השקעות נדל"ן הרבה מתחת לזה שנראה בעבר הקרוב, וסביר להניח שנראה נפח מופחת במחצית הראשונה של השנה עם התאוששות מתקדמת לאורך המחצית השנייה של השנה", מציין נונו נונס, מנהל בכיר בשוקי ההון ב- CBRE פורטוגל, שאומר שעדיין לא סביר שבשנה הבאה היקף ההשקעות הכולל יעלה על 1,500 מיליון עד 2,000 מיליון מיליון יורו.

כמו כן אלכסנדרה פורטוגל גומס, ראש המחקר בסאווילס פורטוגל, מציינת כי בשנת 2024 יש תחזיות שהן "מעט יותר אופטימיות, אך עדיין תואמות מאוד" לשנת 2023, במיוחד במחצית הראשונה של השנה, אשר "יסומן, בעיקרו, על ידי זהירות וניתוח זהיר מאוד של סיכונים."