לצורך חישוב זה נלקחו בחשבון מקרי מוות שנרשמו במשרדי הרישום האזרחי והערכות זמניות של אוכלוסיית התושבים.

תוחלת החיים בגיל 65 היא מספר השנים הממוצע שאדם שמגיע לגיל זה עדיין יכול לצפות לחיות, תוך שמירה על שיעורי התמותה לפי גיל שנצפה באותה תקופה.