הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (ANSR) ו- Brisa Autoestradas חתמו על התחייבות במסגרת האסטרטגיה הלאומית לבטיחות בדרכים חזון אפס 2030, שמטרתה להפחית את מספר מקרי המוות ב -50% עד שנת 2030.

האסטרטגיה הלאומית לבטיחות בדרכים, שמעולם לא אושרה על ידי הממשלה, תיושם באמצעות תוכניות פעולה רב-שנתיות, כאשר ההתחייבות בין ANSR לבריסה היא ההסכם הראשון שנחתם במסגרת אסטרטגיה לאומית זו.

הסכם זה קובע את הצעדים ששני הצדדים מתחייבים לבצע בשני השנים 2024-2025 על מנת שניתן יהיה להשיג את יעדיהם לשנת 2030.

על ידי הרשמה ל'התחייבות חזון אפס 2030', בריסה אוטוסטרדס מתחייבת לפתח את מערכת ניהול בטיחות בדרכים בשנים 2024 ו -2025, בהשקעה מוערכת של חמישה מיליון יורו.

אימוץ שיטות עבודה בינלאומיות מומלצות בשימוש בציוד חדש לחיזוק השילוט, השתתפות בקמפיינים לאימוץ התנהגות בטוחה על ידי נהגים וביצוע אמצעים מתקנים שזוהו בתוכנית הלאומית לאזורי הצטברות תאונות ובדיקות שבוצעו על ידי ANSR הן התחייבויות אחרות של החברה.

כמו כן, במסגרת הסכם זה, ANSR תפתח מערך אמצעים להשקעה משוערת של שני מיליון יורו, תוך הדגשת הכנת התוכנית הלאומית לזיהוי אזורי הצטברות תאונות, בדיקות בטיחות בדרכים עם הנפקת המלצות לשיפור הבטיחות וביצוע מסעות מידע ומודעות לאימוץ התנהגות בטוחה על ידי נהגים.

על פי ANSR, הצעדים שנקבעו בהסכם יעברו פיקוח אחת לחצי שנה, תוך מעקב אחר לוח הזמנים ושיעורי ההישג של מדדי הביצוע ומדדי ביצועים מרכזיים.

דוח הניטור השנתי של אסטרטגיית חזון אפס 2030 יתבצע מדי שנה, אליו תתרום בריסה אוטואסטראדס את תרומתה בהתאמה.

בשיחה עם סוכנות לוסה אמר נשיא הוועד הפועל של קבוצת בריסה, אנטוניו פירס דה לימה, כי ההתחייבות שנחתמה היום "עוקבת אחר מסע שבריסה תמיד עקבה אחריו בשיתוף פעולה" עם גורמים בתחום בטיחות בדרכים במטרה להפחית תאונות ותמותה בכבישים מהירים.

לדברי פירס דה לימה, תאונות בכבישים מהירים שהוענקו על ידי בריסה ירדו ב -50% בעשר השנים האחרונות וצמצמו בכ -25% בהשוואה לנתוני 2019, ואילו בכבישים אחרים המספרים התייצ

בו האחראי טען כי ירידה זו קשורה למערכת אמצעים ו"רבים מהם מההשקעה של בריסה

עצמה".

בין האמצעים הוא הדגיש את המכונות שיכולות להגן על נהגים או אנשים העובדים בבריסה כאשר יש עבודות תחזוקה, הפחתת נקודות עיוורות והתקנת מכ"מים בנקודות עיוורות, שכן מהירות מופרזת ממשיכה להיות הסיבה העיקרית לתאונות בכבישים מהירים.

האסטרטגיה הלאומית לבטיחות בדרכים חזון אפס 2030 מתכוונת לפעול בשלושה תחומים: עמדות והתנהגויות, כתמים שחורים בכבישים לאומיים ועירוניים ועבודה סביב הקלה לאחר תאונה.