לדברי ECO, עם קצת פחות משנה לפני הבחירות הבאות לאירופה, 52% מאזרחי פורטוגל מעוניינים להשתתף ובתוצאת ההצבעה לבחור את התצורה הבאה של הפרלמנט האירופי (EP), על פי היורוברומטר.

על פי האיסוף הסטטיסטי שבוצע, חלה עלייה של 9% במספר הפורטוגלים המעוניינים בבחירות האירופיות, בהשוואה ליורוברומטר במרץ השנה. ובכל זאת, 47% מהנשאלים אינם מעוניינים כלל בבחירות המתקיימות בין ה -6 ל -9 ביוני ב -27 המדינות החברות באיחוד האירופי (האיחוד האירופי).

ברמת האיחוד האירופי, 57% מהאזרחים שנסקרו מעוניינים בבחירות האירופיות ו -43% אינם רוצים לדעת על בחירות אלה.

מבין האזרחים הלאומיים שנסקרו, 62% מהאוכלוסייה בגילאי 15 עד 24 אינם מעוניינים בבחירות לפרלמנט, בניגוד לקבוצת הגיל בין 25 ל -39, בה 58% רוצים להשתתף ולדעת את תוצאות הבחירות. אירופאים. האחוזים דומים לאזרחים שנסקרו בגילאי 40 עד 54 ומעלה (54% מעוניינים).

במבט על הספקטרום הפוליטי, 61% ו -60% ממצביעי המרכז והימין, בהתאמה, מעוניינים בבחירות, ו -55% מצביעי השמאל בפורטוגל מעוניינים בהצבעה סימולטנית היחידה בכל מדינות האיחוד האירופי.

אם הבחירות יתקיימו תוך שבוע, בפורטוגל, 57% מהנשאלים הודו שהם יצביעו, 15% היו שוקלים זאת ו -23% לא היו עושים זאת כלל. רק 5% מהנשאלים בחרו שלא להגיב.

בפרמטר זה הפער לאחוז האירופי גדול יותר, כאשר 68% מהנשאלים מודים בהצבעה אם הבחירות היו בשבוע הבא, 14% היו שוקלים זאת ו -16% היו מניחים את ההשערה בצד.

בפורטוגל קבוצות הגיל בין 25 ל -39 ומעלה 55 הן אלה שהיו מודים להצביע תוך שבוע אם היו יכולים. עם זאת, מספר הפורטוגלים שרוצים להצביע במטרה לתמוך במפלגה פוליטית גדל ב -9 נקודות אחוז (43%), 34% מאמינים שזה תפקידם כאזרחים אירופיים והם נוהגים להצביע בכל הבחירות.

ביורו@@

ברומטר זה בוצע בין 28 בספטמבר ל -15 באוקטובר בפורטוגל ו -1,030 אזרחים פורטוגלים רואיינו באופן אישי (מתוך סך של 26,523 אירופאים), בני מעל 15 שנים. מספר הפורטוגלים שנבחרו להשתתף בסקר התבסס על גודל האוכלוסייה של כל מדינה חברה.