Datapescas והמנ הל הכללי למשאבי טבע, בטיחות ושירותים ימיים (DGRM) ריכזו מערך נתונים סטטיסטיים זמינים לחודשי ינואר עד ספטמבר 2023, והשוו אותם לאלה שנרשמו בתקופות זהות של 2021 ו -2022.


הנתונים המוצגים מתייחסים למדד המחירים לצרכן, אומדני הנפחים והמחירים הממוצעים של דגים טרים/צוננים שנחתו ביבשת ובאזורים האוטונומיים, מאזן הסחר למוצרי הדיג וצי הדיג הלאומי.
לגבי ספינות, שרימפס היה בעל ערך ממוצע של 10.11 יורו לקילו, סרטנים 26.19 יורו לקילו, לווין כחול 0.99 יורו לקילו ולובסטר נורבגי 25.91 יורו לקילו.


באשר לסלילת ארנק, מקרל נמכר בממוצע 0.60 יורו לקילו, סרדינים תמורת 1.79 יורו לקילו, מקרל סוס 1.91 יורו לקילו, טונה וכדומה 2.49 יורו לקילו ואנשובי 3.07 יורו לקילו.


לבסוף, ביחס לסוגים אחרים של דיג, התמנון היה בממוצע 8.48 יורו לקילו, דיונון 6.44 יורו לקילו וצדפות 2.78 יורו לקילו.