על פי הדיווחים, המדינה שואפת להצטרף למדינות המייצרות שקדים עולמיות בתוך ארבע עד חמש השנים הקרובות.

כושר הייצור עונה על הביקוש המקומי והיצוא מוגבר.