"המשכורות בפורטוגל כיום הן גם ברמות הגבוהות ביותר ששולמו אי פעם", אמר מריו סנטנו, במצגת העלון הכלכלי של אוקטובר, במו זיאון הכסף, בליס בון.

ראש הבנק המרכזי הפורטוגלי הדגיש כי בדומה למה שקורה באירופה ובכלכלות הגדולות בעולם, שוק העבודה בפורטוגל היה עמיד.

"התעסוקה בפורטוגל נמצאת ברמות הגבוהות ביותר שנרשמו במדינה", אמר.

לדברי מריו סנטנו, השכר הריאלי בכללותו הצליח להתאושש למרות התהליך האינפלציוני.

בנק פורטוגל צופה, בעלון הכלכלי, כי השוק ימשיך להציג מצב חיובי, למרות הייצוב הקרוב של התעסוקה ומצפה "עלייה בשכר הריאלי".

הבנק המרכזי צופה שיעור אבטלה של 6.5% השנה, 7.1% בשנת 2024 ו -7.3% בשנת 2025.