חברות בנות זרות העסיקו כ -639,000 איש בשנת 2022, המקבילים ל -18.4% מכלל התעסוקה של חברות לא פיננסיות, על פי נתונים סופיים מ"סטטיסטיקת הגלובליזציה - סניפים של חברות זרות", בשנת 2022, שהוכן על ידי INE.

בממוצע, כל סניף העסיק כ -61 עובדים בשנת 2022, נתון שהוא "גבוה בהרבה" מזה של חברות לאומיות (בסביבות שישה אנשים).

עוד קובעת INE כי בין השנים 2020-2022 משקל האנשים העובדים בסניפים של חברות זרות בהשוואה למספר החברות הכולל גדל ב -0.6 נקודות אחוז (p.p.), ורשם עלייה של כ -68 אלף איש העובדים בסניפים זרים.

באשר לערך המוסף הגולמי (GVA) של חברות בנות זרות בפורטוגל, הוא צמח ב -19.9% בשנת 2022, לעומת עלייה של 17.4% בשנה הקודמת, המקבילה במונחים נומינליים לסך של 34,000 מיליון יורו.