על פי נתוני המ כון הלאומי לסטטיסטיקה, ש צוטטו על ידי ג'ורנל דה נוטיסיאס, ערך זה הוכפל כמעט בהשוואה לשנת 2000.

בשנה שעברה, הדיור ייצג רק 19.8% מהוצאות המשפחה הפורטוגזית.

על פי אותו מחקר, משקי בית עם ילדים מוציאים בממוצע 738 יורו יותר בחודש מאשר זוגות ללא ילדים.

בצפון המדינה ההוצאות חרגו מהממוצע הארצי והגיעו ליותר מ -25 אלף יורו.

באיים האזוריים נרשם הממוצע הנמוך ביותר, קצת מעל 20 אלף יורו.