ביום שבת (היום) יהיו פתוחים 234 מרכזי בריאות, ביום ראשון 191 וביום חג המולד 187 יפעלו, נמסר בהצהרה משרד הבריאות והסביר כי הצעד הוא חלק מהתכנית האסטרטגית לתגובה הבריאותית העונתית — חורף 2023-2024.

התוכנית מיושמת על ידי קבוצות מרכזי הבריאות ומנהלי הבריאות האזוריים, בשיתוף עם ההנהלה המבצעת של ה- SNS.

"תקשורת זו נועדה לתרום ליידע את האוכלוסייה על חלופות לשירותי חירום במקרה של מחלה חריפה שאינה מתעוררת, במטרה להפחית את הלחץ על שירותים אלה בזהירות שניתן לספק במקומות אחרים ב- NHS", מדגיש משרד הבריאות.

מומלץ לאנשים לפנות לקו SNS 24 (808 24 24 24) במצבים שאינם חירום, כגון תסמיני נשימה קלים עד בינוניים, לקבלת ייעוץ והפניה אפשרית ליחידת הבריאות הקרובה ביותר, ובמצבי חירום לפנות 112.

משרד הבריאות נזכר כי "השימוש המתאים בשירותי הבריאות מאפשר תגובה מתוזמנת יותר לחולים, בהיותו מכריע לתפקוד טוב יותר של רשת היחידות של שירות הבריאות הלאומי".

היא גם מכירה במחויבות של אנשי מקצוע בתחום הבריאות, במיוחד בעונה זו, ומאחלת חגיגות בטוחות ובריאות לכל האוכלוסייה".