על פי הטקסט שאושר על ידי המדינות החברות - שעדיין כפוף לאישור רשמי של האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי - נהגים בני 17 יכולים לנהוג רק בנוכחות אדם במושב הנוסע הקדמי, שחייב להיות מסוגל לספק הדרכה במהלך הנהיגה.

על המלווה להיות בן 24 לפחות ולהחזיק ברישיון נהיגה במשך חמש שנים לפחות.

לנהגים חדשים יש תקופת "אפס סובלנות" לצריכת אלכוהול למשך שנתיים לפחות, והם כפופים לסנקציות במקרה של שימוש בסמים.

יתר על כן, המדינות החברות ינפיקו רישיונות נהיגה דיגיטליים.