עם זאת, בהתחשב בהתאמות ביחס לאינפלציה שנראו בשנים האחרונות, העלייה הממוצעת צריכה להיות גבוהה יותר, בסדר גודל של 8.5%, מחשבת את אותה ישות.

לגבי עליית התעריפים, ERSAR תיקן את שיעורי האינפלציה (משוערים לעומת ריאליים) לשנים 2022 ו -2023, וכתוצאה מכך עלייה באחוזים ממוצעת לשנת 2024 של 8.5%. עם זאת, חלק מגופי ניהול האספקה והתברואה במגמת עלייה יחלו רק עליות על שיעור האינפלציה המומלץ על ידי ERSAR לשנת 2024, של 3.3%, מסביר הרגולטור, בהצהרות ל- ECO/Capital Verde

.