על פי נתונים שהתייעצו על ידי סוכנות לוסה, בין ינואר 2016 לדצמבר אשתקד, החודש שרשם את המספר הנמוך ביותר של משתמשים ללא רופא משפחה היה ספטמבר 2019 (641,228), ואילו המספר הגבוה ביותר הושג במאי 2023 (1,757,747).

בין המינימום של ספטמבר 2019 למקסימום מאי 2023, מספר המשתמשים ללא מומחה זה שהוקצה גדל ב -174%.

לעומת זאת, מספר המשתמשים הרשומים בתחום הבריאות הראשוני עלה מ -10,574,055 בינואר 2023 ל -10,570,863 בדצמבר, ירידה של 3,192 רשומים.

בין יוני 2020 ליוני 2023 הגידול במנויים היה קבוע, מ -10,267,818 ל -10,622,877 בהתאמה, המהווה 3.4% יותר משתמשים.