בין העיריות הגדולות ביותר, ליסבון תחזיר 4.5% ממס הכנסה לתושבים, פורטו 1.5%, גאיה 2.5%, לורס 0.25% ובראגה 2%.

42 רשויות מקומיות צמצמו את חלק מס הכנסה שאליו הן יהיו זכאות, והחזירו אותו לאזרחיהן, בעוד שש הגדילו אותו, והשאירו יותר לקופת העירייה. אלה מספרים המופיעים בפורטל הכספים ונובעים מהערכים שהועברו לרשויות המס על ידי גורמים ציבוריים עד ה -31 בדצמבר של השנה שעברה, אך ישנן שמונה מועצות ללא נתונים זמינים.

לאופציות העיריות תהיה השפעה על חשבון מס הכנסה הסופי שישולם בשנת 2024, מה שעלול לגרום להפחתת המס שישולם למדינה או להגדלת ההחזר.

אתה יכול להתייעץ עם הנתונים עבור העירייה שלך בטבלה המסופקת בפור טל הכספים.