ההודעה נמסרה על ידי נשיא מועצת המנהלים של האסיפה הראשית, חורחה גלוויאס, לפיה אנדרה ונטורה, המועמד היחיד, קיבל 98.9% מהקולות, כאשר 1% היו קולות ריקים ו -0.1% מהקולות בטלים נרשמו גם הם.

"לכן יש לנו את הנשיא הנבחר שלנו, דוקטור אנדרה ונטורה", אמר, מבלי להזכיר את מספר הקולות, רק את האחוזים.

כעבור כמה דקות הודיע משרד העיתונות של המפלגה על התוצאות. לנטורה היו 733 קולות, וגם שבעה קולות ריקים והצבעה פסולה אחת נרשמו.

אנדרה ונטורה נבחר לתקופה של שלוש שנים, שניתן להאריך אותה, בהתאם לתקנון המפלגה לשנת 2019.

בישיבה האחרונה של הגוף העליון של המפלגה, לפני שנה, הוא קיבל 98.3% מהקולות.