על פי דו"ח של Jornal de Negócios, שינוי זה נובע מהשינויים שהוכנסו לקוד המע"מ בתקציב המדינה לשנת 2024.

כפי שהסביר מומחה ד לויט אפונסו ארנלדו לאותו עיתון, מדד זה יסבך את חייהן של מסעדות, במיוחד מסעדות מזון מהיר, מכיוון שהן עובדות בעיקר עם תפריטים.

שינוי זה במיסוי נובע מסיומו של כלל, שהיה קיים עד כה, שקבע כיצד יש לחלק את המוצרים המוגשים ללקוחות בשירות יחיד כאשר היו להם תעריפים שונים. במילים אחרות, ניתן להחיל תעריפים שונים.