על פי דו"ח של ECO, רשויות המס מסרבות אוטומטית לכל בקשות של עובדים זרים ופנסיונרים המעוניינים להגיע לפורטוגל, השנה, ליהנות מהמשטר הנוח יותר לתושבים שאינם רגילים, המחיל רק שיעור מס הכנסה של 20% על הכנסות מעבודה, כולל קבלות ירוקות, במקום השיעורים הפרוגרסיביים של מס זה העולים ל 48%.

רק אז, "בהודעה למועמדים, רשות המסים (AT) מבקשת מהם להציג הוכחות, מסמכים המראים כיצד עד סוף 2023 הם היו זכאים ליהנות מהמשטר, כגון חוזי עבודה, הרשמה של ילדים לבתי ספר פורטוגזים או חוזים המבטיחים לרכוש בית", חשף לואיס ליאון, מומחה מס ומייסד ייעוץ איליה, ל- ECO.

נחשף כי ל- AT אין אמצעים ליישם אוטומטית את השינוי שהציג ה- PS בתקציב המדינה (OE) לשנת 2024, שקבע את סיום המשטר לתושבים שאינם רגילים ויצירת תוכנית חדשה שמטרתה פעילויות מסוימות הקשורות לחדשנות ומדע.

המודל הנוכחי אינו מחייב מימוש פעילות ואינו מגביל אותה למגוון מגזרים ומקצה את הטבת המס ללא הבחנה, מבחינת מס הכנסה, במשך 10 שנים לכל הזרים שבחמש האחרונות לא הייתה להם כתובת בפורטוגל. מול הזעקה שעורר סיום משטר זה, החליטו הסוציאליסטים לאשר משטר מעבר, המאפשר לזרים שעברו למדינה במהלך השנה הזו עדיין ליהנות מהמשטר הישן, כל עוד הם הציגו הוכחה למה שכבר היה להם, עד סוף 2023, תוכניות לחיות בפור

טוגל.

ללא האמצעים להחיל משטר מעבר זה, החליטה ה- AT לדחות את כל הבקשות מראש, ואז ביקש מהזרים המדוברים להוכיח, באמצעות מסמכים שכבר יש להם, עד סוף 2023.

תהליך "בירוקרטי" זה, כפי שמסווג אותו ליאון, עלול להוביל לעיכובים ניכרים באישור בקשות. "לפני מספר חודשים AT עדיין העריכה בקשות לשנת 2022", מזהיר המפקח.

לואיס לאון גם מזהיר כי ישנם שני מועדים שיש לקחת בחשבון בעת הצגת ראיות: "במקרה של חוזי עבודה ואשרות, יש לחתום על המסמכים עד ה -31 בדצמבר לכל המאוחר. רישום ילדים בבתי ספר או חוזי רכישת רכוש חייבים להיחתם עד אוקטובר".